Voor alle hobbybrouwers


Inhoudsopgave

Het ligt er aan hoe je filtert

In het artikel Schroten is beschreven dat de instelling van je schrootmolen afhankelijk dient te zijn van je het filter dat je gebruikt voor je maisch.
Hoe fijner je schroot des te meer suikers je potentieel uit de mout kunt winnen. Als mout heel grof geschroot is, dan kunnen de enzymen de suikers niet overal vrijmaken uit het meellichaam. Een gedeelte van het zetmeel wordt dan niet omgezet in suikers.
Maar als je heel fijn schroot dan zijn er minder grove kafdeeltjes de dienen als filtermateriaal. Het gevolg daarvan kan zijn dat niet alle suikers uit de bostel gespoeld kunnen worden.

Kortom: de mate van schroten in combinatie met je maaswijdte van je maischfilter bepaalt voor een groot deel de opbrengst van de gebruikte mout.

Geen hele moutkorrels en geen meel

Het komt voor dat het lijkt alsof de moutkorrels nog heel zijn, maar als je ze tussen je vingers rolt ze toch uiteenvallen.
In ieder geval mogen er geen hele korrels in je schrootsel zitten en ook hoor je de mout niet tot meel fijn te malen. Je krijgt dan heel veel fijne kafdeeltjes, die als je spoelt met veel niet aangezuurd spoelwater een smaakafwijking kan geven. In de praktijk kun je redelijk fijn schroten zonder dat je een vervelende smaak krijgt.
Het mooiste is dus als je schrootsel zowel meel als ook grove deeltjes bevat. Het filteren en spoelen van de bostel verloopt dan beter.

Te grof

Bij de onderstaande afbeelding is de schrootmolen te grof ingesteld.

Te grof geschrote mout
Te fijn

Bij de onderstaande afbeelding is de mout bijna tot meel geschroot. Er zitten veel fijne deeltjes in het schrootsel.

Fijn geschrote mout

Fijner schroten zorgt voor een hogere opbrengst

Uit een test van forumlid Wernerthefox bleek dat fijner schroten zorgt voor een duidelijk hoger rendement.  Zie dit topic.

Test met instellingen schrootmolen
Bij een fijnere instelling neemt de opbrengst toe.

Gerelateerde artikelen

Forum

Opmerkingen en aanvullingen

Op het forum kun je opmerkingen dan wel verbeteringen van dit artikel doorgeven. Zie dit topic.

Zoeken

Via deze link kun je op deze site zoeken naar het onderwerp “verstijfselen”.

Tags Forum

Andere veel gestelde vragen

Voor een overzicht naar andere veel gestelde vragen zie hier.