Voor alle hobbybrouwers

Inhoudsopgave

Verstijfselen

Ongemoute granen worden vaak gebruikt om een lichter gekleurd bier te krijgen. Vooral bij het brouwen van pils wordt dit gedaan. Ook kun je een helderder bier krijgen door ongemoute granen toe te voegen aan je brouwsel. Dit komt door een lager eiwitgehalte in je bier. Het lager eiwitgehalte is daarentegen minder gunstig voor de volmondigheid en schuimhoudbaarheid.

Achtergrond vooraf verstijfselen

 Zetmeel zit in opgerolde vorm in korrels in een graankorrel of in een ander zetmeelhoudend gewas zoals aardappel. Om deze korrels zetmeel zit weer een soort vlies dat bestaat uit cellulose en hoogmoleculaire eiwitten die door ketens van beta-glucanen verbonden zijn. Door enzymwerking tijdens het mouten worden deze vliesjes opengemaakt. Daardoor wordt het zetmeel snel toegankelijk gemaakt. Door vochtopname en warmte ontrollen de zetmeelkluwens. Enzymen die gevormd zijn tijdens het vermouten van het graan breken de zetmeelketens verder af.
Dankzij de enzymen in de mout kun je met mout wel brouwen en met ongemoute granen niet.

De opbouw van zetmeel is per graansoort/gewas verschillend (andere kristallijne structuren van het zetmeel). Hierdoor zijn er verschillende verstijfselingstemperaturen. Het is zelfs zo dat het elke graansoort verschillende rassen kent en dat per ras de verstijfselingstemperatuur kan verschillen.
Om het verhaal helemaal ingewikkeld te maken is er niet één verstijfselingstemperatuur per graanras. Er is sprake van een temperatuurstraject. Men onderscheid begin, piek en eindtemperaturen. Bij de piektemperatuur zijn de meeste zetmeelkorrels opengebroken en is het zetmeel ontrolt. De eindtemperatuur is de temperatuur waarbij dit het geval is voor zetmeelkorrels, ook de kleinere.

Opbouw zetmeel
Zetmeel kent een complexe structuur.
Zetmeelketens
Zetmeel bestaande uit vertakte glucoseketens


Het vooraf verstijfselen van ongemoute granen is niet nodig als de verstijfselingstemperatuur van een mout binnen onder dat van de maischtemperatuur ligt. In de praktijk betekent dit dat je gerst en tarwe niet vooraf hoeft te verstijfselen, maar de meeste andere brouwgranen wel als je een 1-stapmaischschema volgt.

Om de kluwens zetmeel bij ongemoute granen uit elkaar te trekken is vocht en veel warmte nodig. Het mengsel van gemalen graan en water wordt eerst veel viskeuzer (dikker) net als behangstijfsel en door langer te koken wordt alles meer vloeibaarder.

Uitvoeren verstijfselen

Vooraf verstijfselen is nodig bij ongemoute granen waarvan de verstijfselingstemperatuur hoger is dan 60~65 ºC.
In dat geval moet je de granen eerst fijn schroten en voormaischen in een pan met ruim water (5-6 liter per kg graan).
Verwarm het geheel tot 80 ºC en houd deze temperatuur een half uur aan. De massa verstijfseld en wordt een dikke pap.
Hierna kook je de massa nog een kwartier tot een half uur. Roer goed met een lange roerstok om aanbranden te voorkomen. Na verloop van tijd merk je dat de pap dunner wordt en structuur verandert. De vloeistof wordt helderder en je voelt minder weerstand bij het roeren. Op een bepaald moment blijft de pap niet meer aan de lepel plakken als je die omhoog haalt. Je kunt dan het vuur uitzetten.
Om het verkregen zetmeel af te breken dient deze meegemaischt te worden. Vandaar dat je eerst hoort te verstijfselen en daarmee te maischen.
Voeg als je maischt bij 60 °C of hoger het verstijfselde zetmeel toe aan je brouwsel. Het beste gaat dit als je dit in relatief kleine porties doet. Roer goed om aanbranden te voorkomen.
Als je de ongemoute granen met te weinig water verstijfseld hebt en daarna laat afkoelen kan het geleren (gel worden) waarna je het niet meer goed opgelost / gedispergeerd krijgt in de maisch. Dus bij voorkeur de voorverstijfselde granen direct verder verwerken in de maisch.

Verstijselingscurve

Bron:
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie
A novel approach for structural analysis of high viscose starch based products during heating

Verstijfselen tijdens het maischen

Bij gemoute granen is vooraf verstijfselen dus niet nodig. Maar dat betekent niet dat er tijdens het maischen geen verstijfseling plaatsvindt. De vliezen rond zetmeelkorrels zijn dan wel al voor een belangrijk deel afgebroken, maar de zetmeelkorrels moeten nog altijd water opnemen en de gekrulde zetmeelketens dienen zich nog steeds te strekken.
Het gevolg is dat de maisch viskeus wordt en dat het roeren met de hand moeizamer gaat dan wel het rondpompen van de maisch meer weerstand ondervindt. Na verloop van tijd wordt het verstijfselde zetmeel afgebroken en gaat het roeren veel makkelijker.

Verstijfselingstemperaturen

Graansoorten

Verstijfselingstemperatuur

Haver

55-74 °C

Rogge

58-71 °C

Tarwe

58-65 °C

Gerst

63-70 °C

Maïs

63-77 °C

Rijst

68-82 °C

Sorghum

69-78 °C

Gezien de bovenstaande temperaturen is het raadzaam maïs, sorghum en rijst te verstijfselen voorafgaande aan het maischen.

Wat haver betreft, ligt het allemaal wat genuanceerd. De piektemperatuur ligt tegen de 60 °C terwijl de eindtemperatuur over de 70 °C ligt. Dit betekent dat verstijfselen nodig kan zijn afhankelijk van het haverras.

Hogere verstijfselingstemperaturen

De hogere temperaturen in Europa tijdens de afgelopen zomers heeft invloed op de verstijfselingstemperaturen van granen. Deze zijn hoger geworden.
Uit onderzoek is gebleken dat door hogere groeitemperaturen er meer kristallisatie is van amylopectine en dat er meer warmte nodig voor het verstijfselen. Het gevolg is hogere verstijfselingstemperaturen (en tot op zekere hoogte de mate van verstijfseling). Ook is er sprake van het verminderen van de mate van zwelling van korrels bij verhitting in water.
In de praktijk is de verstijfselingstemperatuur van gerst zo’n 2 °C hoger geworden.

In ieder geval is in het blad Brauwelt 48/49 (2016) voor Duitse brouwgerst vermeld
Verstijfselingstemperatuur:
2016: 64,4 °C
2015: 63,5 °C

1/3 van de monsters lag boven de 64 °C
1/3 van de monsters lag boven de 65 °C
Range 61,1 – 66,4 °C

Voor alle duidelijkheid: ook bij gemoute granen is de verstijfselingstemperatuur van belang. Het ontrollen van de zetmeelkluwens vindt bij mout plaats tijdens het maischen. Het zetmeel dat op die manier vrijkomt wordt meteen aangepakt door de enzymen uit de mout.

De hogere verstijfselingstemperatuur heeft gevolgen als je een eenstapsmaischschema uitvoert onder de 65 °C. Het zorgt voor een lagere opbrengst van je mout. Ook bij meerstapsmaischschema’s is het raadzaam om in plaats van 63 °C te beginnen bij 65 °C.

Gerstoogst 2023

Op het forum Hobbybrouwen.nl is een topic over de gerst-oogst 2023. Zie https://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php/topic,46653.msg687181.html

Volgens Jos Haeck van mouterij The Swaen zijn er in de gerst van 2023 veel kleine zetmeelkorrels. Voor een goed rendement van de mout is het nodig om in te maischen bij 65 °C of hoger en een enzympauze te houden bij 73~75 °C. Een alternatief zou zijn de decoctiemethode toe te passen.

Gerstoogst 2023

Mogelijk andere oplossing hogere verstijfselingstemperatuur

Op het forum Hobbybrouwen is een andere oplossing bedacht voor de hogere verstijfselingstemperatuur in relatie tot het halen van een goed rendement.
Deze methode bestaat uit het schroten van de lichtgekleurde mouten van een brouwsel. Deze geschrote mout week je in koud water (±20 °C). Gebruik 4 liter water op 1 kg mout.
De donkere mouten schroot je ook, maar houd je apart.
Extraheer de enzymen uit de licht mout gedurende 2,5 uur.  Scheid daarna het extract en de mout.

Na de enzymextractie begint het reguliere maischen, maar om de verstijfseling optimaal te laten verlopen begint de maisch op een temperatuur van circa 73 ºC.

Als het maischwater op inmaischtemperatuur is, maischen we alle mout in. Dus ook de mout die we hebben gebruikt voor de enzymextractie eerder.
Maischstap 1: maisch 20, 30 minuten op 73 ºC voor zo veel mogelijk verstijfseling
Maischstap 2: Wort af laten koelen tot 63 ºC (iets erboven want je voegt in de volgende stap koud water toe)
Maischstap 3: Voeg de ruim 3 liter water met geëxtraheerde enzymen toe.
Maischstap 4: Maisch op 63 ºC voor 30 minuten
Maischstap 5: Verhoog de temperatuur weer naar 73 ºC
Maischstap 6: Maisch verder op 73 ºC voor nog eens 20 minuten
Maischstap 7: uitmaischen en spoelen

Voor discussie over deze alternatieve maaischmethode zie https://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php/topic,46735.html 

Ongemoute vlokken

Haver-, tarwe- en rijstvlokken zijn bij de bereiding gestoomd. Ze ondergaan daardoor een verstijfseling. Het is niet nodig deze vlokken te verstijfselen. Wel kan het raadzaam zijn deze vlokken verder te verkleinen voor een beter rendement. De enzymen kunnen zo beter inwerken.

Forum

Opmerkingen en aanvullingen

Opmerkingen over dit artikel kun je geven via het topic https://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php/topic,46170.html

Zoeken

Via deze link kun je op deze site zoeken naar het onderwerp “verstijfselen”.

Tags Forum