Nieuws:

Help mee aan het verbeteren van het forum via een donatie. Klik hier,

Hoofdmenu


Spelling- en stijlregels

Gestart door Jacques, 03-05-2007 23:29 u

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Jacques

Dit forum gaat over bier. We discussiëren hier door middel van het toetsenbord over de wijze waarop we met eenvoudige middelen een uitstekend bier kunnen brouwen. Velen van ons willen een bier brouwen dat zelfs beter is dan dat van de commerciële brouwers. We gaan voor kwaliteit.

De kwaliteit van dit forum hoort daarmee in de pas te lopen. Het forum straalt veel meer uit indien we met zijn allen proberen zo goed mogelijk te schrijven. Teksten zijn veel beter leesbaar en komen veel beter over als het aantal spellings- en stijlfouten beperkt is. Slechte spelling leidt tot ergernis bij de lezer, het leidt af.
We weten echter vaak niet hoe het een en ander correct geschreven hoort te zijn. Daarom geef ik hier de spellings- en stijlregels van de dit forum met het verzoek je hieraan te houden. De andere leden van het forum zullen je dankbaar zijn.


Wat betreft de spelling is in eerste instantie de "Woordenlijst Nederlandse taal", ook wel "het groene boekje" genoemd, maatgevend (zie ook http://woordenlijst.org). In afwijking van "het groene boekje" kun je ook de zogenaamde "witte boekje" (zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_boekje) hanteren.
Om na te gaan hoe een woord geschreven moet worden kun je gebruik maken van de online versie van Van Dale.


Tips
 • Lees je bericht nog eens door voordat je het verzend. Door een bericht in gedachte hardop te zeggen ontdek je vaak niet lopende zinnen en andere fouten.
 • Gebruik de spellingcontrole van dit forum. Er kunnen woorden toegevoegd worden aan de spellingcontrole. Woorden waarvan je vindt dat deze toegevoegd moeten worden kun je aan mij doorgeven.
 • Plaats op zijn tijd een witregel, het liefst als je een nieuw onderwerp of aspect begint. Grote stukken tekst zijn moeilijk te lezen.
  Zorg ook voor een witregel tussen een citaat en jouw reactie (twee maal op enter drukken).Hoofdletters
 • Zinnen beginnen met hoofdletters en eindigen doorgaans met een punt (ook de eerste zin van een bericht). Een zin kan ook worden beëindigd door een vraagteken, uitroepteken of een beletselteken (drie puntjes). Na gebruik van genoemde leestekens begint er een nieuwe zin die weer met een hoofdletter dient te beginnen.
  Uitzonderingen:
  Als de zin begint met een apostrof, dan krijgt het tweede woord (het eerste volledige woord) de hoofdletter:
  's Ochtends werd hij wakker.
  Als de zin opent met een symbool of een cijfer, dan vervalt de hoofdletter:
  + is het teken dat we gebruiken voor de optelling.
 • Eigennamen (waaronder biermerken) schrijven we met een hoofdletter:
  Rochefort 8, Duvel, Westmalle Tripel, Hoppie
 • Namen van dagen van de week en maanden van het jaar schrijven we met een kleine letter
  Op zondag 6 mei aanstaande.
 • Namen van biertypes schrijven we met een kleine letter:
  dubbel, lambiek, geuze, tripel
 • Titels van onderwerpen van draden en van koppen van tabellen en lijsten beginnen met een hoofdletter.
 • Zet nooit een een hele zin, een kop of een hele alinea in hoofdletters. Dat ziet er echt niet uit.


Spaties
 • Woorden worden gescheiden door een spatie. Bij samengestelde woorden laten we de spatie weg. Zie hieronder bij 'Foute spelling' om te ontdekken of woorden los of aan elkaar geschreven moeten worden.
 • Na een leesteken (punt, komma, puntkomma, uitroepteken, vraagteken dan wel haakje sluiten) geven we een spatie.
  Vóór een leesteken geven we geen spatie! Uitzondering hierop is het haakje open.
  Welke mout (licht of donker) moet ik gebruiken? Ik zou het niet weten!
 • Tussen een getal en een eenheid geven we (anders dan in de Engelse taal) een spatie.
  5 mm, 7 liter, 50 g
 • Voor het gradenteken zetten we een spatie en niet er na.
  63 ºC, 12 ºP
 • Tussen het euroteken en het bedrag zetten we een spatie (het euroteken hoort trouwens voor het getal te staan en niet er achter). Tussen het dollarteken en het bedrag zetten we echter geen spatie.
  € 5, $10


Los of vast
 • In het Nederlands schrijf je samengestelde zelfstandige naamwoorden in de regel aan elkaar. Een samenstelling is een woord dat is opgebouwd uit twee of meer woorden die ieder zelfstandig kunnen voorkomen.
  Denk aan woorden als hevelfilter (hevel+filter) en bierglas (bier+glas).
  Samenstellingen worden in het Nederlands altijd aan elkaar geschreven, om zo aan te geven dat de woorden van de samenstelling bij elkaar horen. Eventueel kan een koppelteken worden gebruikt om de opbouw van de samenstelling duidelijker te maken, maar het gebruik van een spatie in het samengestelde woord is niet corrrect.
 • Het maakt niet uit uit hoeveel delen het woord is samengesteld. Ook samenstellingen die bestaan uit drie of meer delen worden aan elkaar geschreven.
  Het is dus 'flessenspoelmachine', 'refractometerbepaling', 'beslagwatertemperatuur' en 'entnaaldhouder'.
  Hoewel het vaak helemaal niet nodig is, geldt ook hier dat het eventueel is toegestaan om de structuur van de samenstelling met een koppelteken te verduidelijken. Maar nooit met een spatie!
 • Neem eens een kijkje op http://www.spatiegebruik.nl/ voor meer uitleg en (dikwijls hilarische voorbeelden) van hoe het niet moet.
 • Zie ook hieronder bij 'Foute spelling'.


Interpunctie
 • Beperk de hoeveelheid beletsel-, vraag- en uitroeptekens.
  Plaats geen punt of meerdere punten voor een vraag- of uitroepteken, dubbele punt of puntkomma.
  Gebruik bij voorkeur niet meer dan één vraag- of uitroepteken. Indien je kwistig gebruik maakt van deze tekens verliezen deze tekens hun waarde en daarmee hetgeen je naar voren brengt.
 • Omdat een vraagteken of een uitroepteken een zin afsluit hoor je na een dergelijk teken een spatie te zetten en de volgende zin te beginnen met een hoofdletter.
 • Het beletselteken ... bestaat uit drie punten met spaties ervoor en erachter (alleen als de puntjes een deel van een woord vervangen, komen ze aan het woord vast te staan).
  Gebuik het beletselteken beperkt om een grotere pauze aan te duiden dan een komma. De regel is dat een komma het leesteken is om een rust in een zin aan te duiden.
 • Koppen van draden, lijsten en tabellen worden niet voorzien van een punt op het einde van de kop.


Alinea-indeling
 • Een alinea is kort, een regel of acht is het maximum. Korter is vaak beter. Dat geldt ook voor de zinnen in een alinea. Gebruik korte, eenvoudige zinnen.
 • Behandel één onderwerp per alinea. Een alinea is een logische eenheid met informatie. Als je een nieuw aspect aansnijdt, hoor je een nieuwe alinea te beginnen.
 • Een alinea heeft in principe minimaal twee zinnen: als je in een zin 'uitgepraat' bent is de kans groot dat het hier niet gaat om een nieuw (sub)thema. Het zal dan eerder gaan om iets dat nog bij de alinea er vóór hoort, dan wel eigenlijk bij de alinea die erna komt moet worden gevoegd.
 • Creëer een witregel na een citaat. Hierdoor ontstaat een iets rustiger beeld op het scherm.
  Indien je tweede citaat opneemt in je bericht doe je er goed aan voorafgaande aan het citaat twee witregels te creëren.


Getallen en cijfers
 • Voor getallen tot twintig gebruik je letters.
 • Cijfers gebruik je bij getallen boven de twintig.
 • Voor tientallen en getallen als honderd miljoen etc, gebruik je echter letters.
 • Als je bedragen, gewichten, data etc. moet aanduiden gebruik je cijfers:
  € 5,50, 5 kilo, 12 december 2003.


Eenheden
 • Tussen hoeveelheid en de bijbehorende eenheid wordt een spatie geplaatst:
  5 g, 7 kg, 6 liter, 4 mm.
  Uitzondering hierop vormt het procentteken:
  3% zwarte mout en 97% pilsmout.
 • Afkortingen van eenheden worden niet gevolgd door een punt.
 • Het euroteken hoort voor het bedrag. Tussen het euroteken en het bedrag plaatsen we een spatie.
 • Dollars en Ponden krijgen geen spaties tussen valutateken en bedrag.


Foute spelling
Een lijst met veelvuldig foutgespelde woorden en woordcombinaties.
Het overzicht telt 5337 fout gespelde woorden en aanwijzigen hoe deze woorden of woordcombinaties wel geschreven horen te worden. Zie hier.


Alle regels
Voor degenen die alle regels van de Nederlandse taal willen nakijken kunnen de brochure 'Spelling: de regels op een rij' van de site http://www.taaltelefoon.be/ downloaden. In de brochure staan in totaal 246 regels vermeld.

Vergelijkbare Topics (2)

4301

Gestart door Jacques


Reacties: 13
Gelezen: 8201


Zoeken met Google op deze site.
Brouwspullen zijn ook te koop via Bol.com.
Als je iets bestelt bij Bol.com (ook andere zaken dan brouwspullen) via deze link steun je het forum.


Het boek van de beheerder van deze site.