Forum Hobbybrouwen.nl

Algemeen => Mededelingen/discussie over het forum => Topic gestart door: Jacques op 03-05-2007 23:29 u

Titel: Spelling- en stijlregels
Bericht door: Jacques op 03-05-2007 23:29 u
Dit forum gaat over bier. We discussiëren hier door middel van het toetsenbord over de wijze waarop we met eenvoudige middelen een uitstekend bier kunnen brouwen. Velen van ons willen een bier brouwen dat zelfs beter is dan dat van de commerciële brouwers. We gaan voor kwaliteit.

De kwaliteit van dit forum hoort daarmee in de pas te lopen. Het forum straalt veel meer uit indien we met zijn allen proberen zo goed mogelijk te schrijven. Teksten zijn veel beter leesbaar en komen veel beter over als het aantal spellings- en stijlfouten beperkt is. Slechte spelling leidt tot ergernis bij de lezer, het leidt af.
We weten echter vaak niet hoe het een en ander correct geschreven hoort te zijn. Daarom geef ik hier de spellings- en stijlregels van de dit forum met het verzoek je hieraan te houden. De andere leden van het forum zullen je dankbaar zijn.


Wat betreft de spelling is in eerste instantie de "Woordenlijst Nederlandse taal", ook wel "het groene boekje" genoemd, maatgevend (zie ook http://woordenlijst.org). In afwijking van "het groene boekje" kun je ook de zogenaamde "witte boekje" (zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_boekje) hanteren.
Om na te gaan hoe een woord geschreven moet worden kun je gebruik maken van de online versie van Van Dale (http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=%s).


TipsHoofdletters


Spaties


Los of vast


Interpunctie


Alinea-indeling


Getallen en cijfers


Eenheden


Foute spelling
Een lijst met veelvuldig foutgespelde woorden en woordcombinaties.
Het overzicht telt 5337 fout gespelde woorden en aanwijzigen hoe deze woorden of woordcombinaties wel geschreven horen te worden. Zie hier. (http://www.mijnwoordenboek.nl/foute-spelling/1)


Alle regels
Voor degenen die alle regels van de Nederlandse taal willen nakijken kunnen de brochure 'Spelling: de regels op een rij'  (http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSpelling+-+de+regels+op+een+rij.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1178212515980&ssbinary=true)van de site http://www.taaltelefoon.be/ downloaden. In de brochure staan in totaal 246 regels vermeld.