Nieuws:

Help mee aan het verbeteren van het forum via een donatie. Klik hier,

Hoofdmenu


Biertypen lijst Landelijke en/of regionale wedstrijden

Gestart door Oscar, 28-02-2006 18:04 u

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Ben jij tevreden met de huidig bestaande lijst van biertypen zoals deze gebruikt word voor Landelijke en regionale wedstrijden ?

Ja ik vind de lijst volledig genoeg
9 (32.1%)
Nee, de lijst dient gewijzigd/aangepast te worden
19 (67.9%)

Totaal aantal stemmen: 27

Oscar

Citaat van: Adrie op 23-02-2009  14:52 uEn de biertypenlijst in de ONK reglementen van 2009 wijkt weer af van die twee

De ONK organisatie zou de LABO lijst moeten hanteren!

Sietze K

Citaat van: Oscar op 23-02-2009  15:07 uDe ONK organisatie zou de LABO lijst moeten hanteren!
Welke LABO lijst? De LABO biertypenlijst bestaat uit 2 gedeelten. Een korte opsomming van benamingen , en een lijst compleet met legenda zoals smaakomschrijving. Als je deze naast elkaar bekijkt zul je merken dat deze niet overeenkomen. Bij de opsomming van biertype namen komt Biere de Garde zowel in de categorie C voor als wel in categorie D.  :brouwen:
Sietze 

Jacques

Citaat van: Sietze K op 23-02-2009  20:33 uBij de opsomming van biertype namen komt Biere de Garde zowel in de categorie C voor als wel in categorie D.  :brouwen:

Dat is natuurlijk niet zo vreemd voor een biertype dat zo rond de kleurgrens zit.

Oscar

Citaat van: Sietze K op 23-02-2009  20:33 uen een lijst compleet met legenda zoals smaakomschrijving.

Die lijst wordt niet onderhouden, niet door mij in ieder geval. De lijst met biertypen wel...

Drents Hopbier

Citaat van: Sietze K op 23-02-2009  20:33 uDe LABO biertypenlijst bestaat uit 2 gedeelten.

En voor het LABO extra slordig om Bierre de Garde Ambree te schrijven i.p.v. Bière de Garde Ambrée.

Het lijkt mij dat het BKG, het LABO en het organiserende gilde de zaken eens goed op elkaar moeten afstemmen.

Hopbier

Edgar

Citaat van: Drents Hopbier op 23-02-2009  20:53 uEn voor het LABO extra slordig om Bierre de Garde Ambree te schrijven i.p.v. Bière de Garde Ambrée.

'Bierre' is inderdaad slordig, maar ik weet uit ervaring dat sommige Windozen soms zomaar ineens héél irritant met accenten kunnen omspringen. En sommigen hebben geen idee hoe ze werken trouwens.

Sietze K

Citaat van: Oscar op 23-02-2009  20:51 uDie lijst wordt niet onderhouden, niet door mij in ieder geval. De lijst met biertypen wel...

Heel handig,ook zeer duidelijk. Dat ziet iedereen natuurlijk direct. :denken:
 :degroeten:
Sietze

Adrie

Het is duidelijk: er is een totaal gebrek aan regie als het gaat om de biertypenlijst. De biertypenlijst die er is, is niet consequent volgens de regels samengesteld. En er zitten veel biertypen bij die de bierkeurmeesters niet (goed genoeg) kennen, waardoor ze de biertypengids van Derek Walsh gebruiken als naslagwerk bij de keuring.

Er zijn drie oplossingen denkbaar:
1. De biertypenlijst wordt ingekort tot biertypen die in Nederland wél goed verkrijgbaar zijn en die elke bierkeurmeester goed kent.
2. De biertypengids van Derek Walsh wordt de nieuwe biertypenlijst. Deze wordt door zowel hobbybrouwers als bierkeurmeesters immers nu al veelvuldig als naslagwerk gebruikt.
3. Biertypen worden geheel losgelaten.

Dan nog de storende inconsequentie in klasse V. Deze hinkt op twee gedachten: het is een klasse voor fantasiebieren en het is een klasse voor biertypen die niet in een andere klasse zitten. Dat laatste gaat nu niet op, omdat gescoord wordt op originaliteit, maar het wordt vaak wel gebracht alsof klasse V voor deze biertypen is. Het is dus van tweeën één: of laat die originaliteitseis bestaan en geef aan dat biertypen die niet in de lijst staan niet mee mogen/kunnen doen óf laat die eis vallen.

In dat laatste geval doemt een nieuwe inconsequentie op. Waarop wordt Märzen (geen biertype) in klasse V gescoord? Welke criteria gelden hier? En waarom zijn die criteria dan anders dan voor een Münchener Helles (die geen bierkeurmeester kent)? Wordt in beide gevallen de biertypengids erop nageslagen en wordt de Märzen dan toch aan zijn biertype getoetst? Als dat zo is, zou hij in de biertypenlijst moeten staan. Als dat niet zo is, waarom wordt hij dan anders behandeld dan een Münchener Helles? Dat hij wel in de (arbitraire) biertypenlijst staat kan hier nooit een argument zijn.

 :ziek:

Sorry voor dit betoog, heren, maar deze discussie loopt al jaren en er komt maar geen bevredigende oplossing en duidelijkheid. Ik zou graag zien dat alle bieren die je als hobbybrouwer kunt brouwen en waarin je veel energie hebt gestopt op hun eigen merites beoordeeld kunnen worden, ongeacht biertype. Nu vallen bieren tussen wal en schip en ik vind het jammer dat juist de brouwers die verder kijken dan wat er in Nederland in de winkel te koop is, niet goed mee kunnen doen. Niet alleen doet dit die brouwers tekort, maar het bevordert ook bepaald niet de ontwikkeling van de biercultuur in Nederland.

RobinB

Citaat van: Adrie op 23-02-2009  21:33 u2. De biertypengids van Derek Walsh wordt de nieuwe biertypenlijst. Deze wordt door zowel hobbybrouwers als bierkeurmeesters immers nu al veelvuldig als naslagwerk gebruikt.

Lijkt mij wel een aardige oplossing?
Maar dan wel met de kanttekening dat bieren worden gekeurd door een keurmeester met verstand van de te keuren types. Derek zelf kan bijvoorbeeld perfect de APA's en (A)IPA's en dergelijke voor an rekening nemen?
Mocht er echt geen gepaste keurmeester zijn dan kan de gidstekst als leidraad voor de keuring gelden?

MO

Je kunt betogen wat je wilt, maar er zal toch niets veranderen. Ook hier is echt weer een rol voor het LABO weggelegd, maar het LABO functioneert hier niet goed genoeg voor, en vergadert ook veel te weinig (een keer per jaar).

Het LABO geeft een advies aan het BKG, en vervolgens doet het BKG meestal niets. In de LABO-notulen van 2008 en 2007 staan maar een paar hele korte opmerkingen over dit item.

Ik heb geen idee hoe dit moet worden aangepakt. Een werkgroep vanuit het LABO die actief hiermee aan de slag gaat? Zit jij in het LABO, Adrie, vanuit Zutphen.

Het is voorlopig een rommeltje.

Edgar

Ligt het aan mij of is dit toch een tamelijk amusant gedoe?

Herman


Adrie

Citaat van: MO op 23-02-2009  23:06 uZit jij in het LABO, Adrie, vanuit Zutphen.

Ik heb De Roode Toren aangemeld als lid.

hansm

Hoi medebrouwers,

Op verzoek van Adrie nog even een reactie op deze vragen.

Een biertype is een groep bieren met overeenkomstige eigenschappen. Vandaar de regel dat er minimaal 3 goede voorbeelden moeten zijn. Bij  minder dan drie bieren kan je niet meer over een groep spreken, dan heb je het meer over klonen.

De verkrijgbaarheid is een heel ander punt. Inderdaad is niet duidelijk vastgelegd wat "redelijk tot goed verkrijgbaar" is. Echt consequent toepassen van de regel is dan ook niet mogelijk.

De regel is er om brouwers de kans te geven te bepalen wat de eigenschappen van een bepaald biertype zijn. Maar belangrijker is de het misschien nog voor de keurmeesters. Het is voor keurmeesters van belang hun kennis op peil te houden. Dus regelmatig oefenen (ja, keurmeester zijn is een zware hobby ;)). Als de vraag "is de verkrijgbaarheid van dit biertype zodanig dat de keurmeesters hun kennis op peil kunnen houden" met "ja" kan worden beantwoord, zou je kunnen stellen dat in voldoende mate voldaan aan de verkrijgbaarheidsregel. Voor het op peil houden van de kennis zijn diverse mogelijkheden. Gezamenlijke proeverijen tijdens BKG-activiteiten en studieweekenden, een weekendje Keulen of Bamberg, gewoon naar Duitsland rijden en met een volle kofferbak terugkomen, er is van alles te verzinnen.

Aan de andere kant streeft de BKG ernaar alle gangbare en minder gangbare typen te kunnen keuren die worden gebrouwen door hobbybrouwers. Dat streven staat vaak op gespannen voet met de verkrijgbaarheidsregel, maar als een type eenmaal op de lijst staat zal het er niet zo snel meer vanaf gehaald worden.

Wanneer er een nieuw biertype aan de lijst wordt toegevoegd  moet er intensiever geoefend worden en is dus de verkrijgbaarheid (nog) belangrijker. De (beperkte) verkrijgbaarheid kan dus wel degelijk een reden zijn om een nieuw biertype niet aan de lijst toe te voegen.

Maar hoe wordt nu bepaald welke typen er aan de BKG-lijst worden toegevoegd? Het toevoegen van een biertype begint bij de technische commissie van de BKG. De trigger kan van alles zijn. Een vraag vanuit het LABO, ontwikkelingen in de hobbybrouwwereld (te volgen via deze site), of ontwikkelingen in de commerciële bierwereld. De technische commissie volgt deze ontwikkelingen en komt tot de conclusie dat er inderdaad sprake is van een biertype dat toegevoegd zou moeten worden aan de lijst. Bij deze beoordeling wordt zeker rekening gehouden met de verkrjigbaarheid. Er worden (minimaal 3) voorbeelden geproefd, de definities worden vastgelegd en er worden oefensessies voor de overige keurmeesters georganiseerd. Uiteindelijk volgt het advies aan het bestuur van de BKG. Deze legt het advies voor aan de leden, en er wordt dan (hopelijk) besloten het advies over te nemen. Vanaf dat moment staat het biertype op de BKG-lijst. De volgende stap is dan het overleg met het LABO, om ook de het biertype op de LABO-lijst te plaatsen.

Een vrij uitgebreide procedure dus. Op deze manier kunnen we 2, maximaal 3 biertypen per jaar toevoegen aan de lijst (maar dat is geen garantie dat er ook ieder jaar minimaal 2 typen worden toegevoegd!)

Ik hoop dat dit kijkje in de keuken van de BKG een beetje duidelijkheid verschaft.

Groet,
Hans van Meenen

Adrie

Bedankt, Hans, voor je uitgebreide antwoord, al is het een algemeen verhaal die mij nog niet veel wijzer maakt over het waarom van sommige biertypen wel en andere niet. Het blijft voor mij een raadsel waarom Münchener Helles wel op de lijst staat en Oktoberfest/Märzen niet, om een voorbeeld te noemen.

Misschien is de eis dat alle keurmeersters alle biertypen moeten kennen teveel van het goede. Waarom niet elke keurmeester, naast algemene kennis van hier veel voorkomende biertypen, laten specialiseren in een aantal niet veel voorkomende biertypen? De ene keurmeester komt misschien veel voor werk of op vakantie in de VS en leert de Amerikaanse biertypen kennen. De andere gaat graag naar het Verenigd Koninkrijk en een derde heeft familie in Beieren of woont vlak bij de Duitse grens en komt regelmatig bij de Trinkgut. Zo kunnen alle biertypen uit de biertypengids meegenomen worden in de wedstrijden.

hansm

Hoi Adrie,

Het is inderdaad waar dat het nogal onduidelijk is waarom sommige types er (nog) niet opstaan. Oktoberfest is een type dat onder de aandacht van de technische commissie is, maar er is gewoonweg nog geen tijd genoeg geweest om dit type toe te voegen.

Voor wat betreft je laatste opmerking: er zijn ook kleine wedstrijden waarbij maar een paar keurmeesters aanwezig zijn. Het is natuurlijk sneu voor de inzenders als er dan in de kleine lettertjes van het regelement staat "insturen amerikaanse biertypen is niet mogelijk, want de keurmeester kan ze niet keuren".

Groet,
Hans

Adrie

Citaat van: hansm op 03-03-2009  13:56 uVoor wat betreft je laatste opmerking: er zijn ook kleine wedstrijden waarbij maar een paar keurmeesters aanwezig zijn. Het is natuurlijk sneu voor de inzenders als er dan in de kleine lettertjes van het regelement staat "insturen ameirkaanse biertypen is niet mogelijk, want de keurmeester kan ze niet keuren".

Dat geldt nu voor alle wedstrijden!

hansm

Citaat van: Adrie op 03-03-2009  14:33 uDat geldt nu voor alle wedstrijden!

En daar proberen we juist wat aan te doen  :D

Overigens bestaat de mogelijkheid nu al om bieren van typen die niet op te typenlijst staan in te sturen, in de V-klasse. De keurmeester zal dan al zijn kennis, het logboekformulier en (als het type daarin staat) de biertypengids gebruiken om het bier zo goed mogelijk volgens het type te beoordelen. En als hij het type niet zo goed kent en er zijn andere keurmeesters in de zaal die het type heel goed kennen zal hij altijd advies inwinnen bij een van die keurmeesters.

 :degroeten:

 


Adrie

Maar dan kun je toch net zo goed alle biertypen uit de biertypengids opnemen in de lijst?  :weetniet:

hansm

Een paar jaar geleden zijn we begonnen met groot onderhoud aan de biertypenlijst. Dat was nodig, gezien de vragen en de reacties van jullie brouwers. Het BKG heeft toen een technische commissie opgericht om de lijst beter te laten aansluiten op de wensen van de hobbybrouwers. Het uitgangspunt was de lijst die er op dat moment was. Daarop stonden bepaalde typen wel, en andere gewoon niet. Ik weet eerlijkgezegd niet hoe die (voor mij) orginele lijst tot stand is gekomen, daarvoor draai ik gewoon nog niet lang genoeg mee.

Als eerste hebben we de grootste knelpunten (o.a. Urtyp Pilsener, Irish Red) aangepakt. Daarna kwam de vrije klasse, met name om de mogelijkheid te scheppen om bieren in te sturen zonder dat die afgerekend worden op 'gebrek aan orginaliteit'. Nu zijn we toe aan de derde fase, het toevoegen van typen die iedereen onderkent, maar die nog niet op de lijst staan. De volgorde die daarbij gehanteerd wordt is onder ander afhankelijk van de wensen / behoefte van de hobbybrouwers. Maar we zijn gebonden aan die maximale capaciteit van 2 tot maximaal 3 per jaar. Het groot onderhoud duurt dus nog wel een poosje.

Die mogelijkheid om 'normale' typen in de V-klasse in te sturen is niet optimaal. Er is altijd een kans dat de keurmeester die de V-klasse keurt het betreffende type niet goed kent en dat er geen andere keurmeester in de buurt is die hem kan helpen. Hij moet dan afgaan op wat op het logboekformulier is ingevuld (en wat er in de biertypengids staat). De biertypen zondermeer aan de BKG-lijst toevoegen zou betekenen dat hij de logboekinformatie mist, en dat maakt de kans op een onbevredigende beoordeling alleen maar groter.

Groet,
Hans

Adrie

Citaat van: hansm op 03-03-2009  18:03 uDe biertypen zondermeer aan de BKG-lijst toevoegen zou betekenen dat hij de logboekinformatie mist, en dat maakt de kans op een onbevredigende beoordeling alleen maar groter.

Nee, hoor. Die "logboekinformatie" staat in de biertypengids die er blijkbaar toch al bijgepakt wordt.

Vergelijkbare Topics (2)

1411

Reacties: 3
Gelezen: 7481


Zoeken met Google op deze site.
Brouwspullen zijn ook te koop via Bol.com.
Als je iets bestelt bij Bol.com (ook andere zaken dan brouwspullen) via deze link steun je het forum.


Het boek van de beheerder van deze site.