Formules en berekeningen voor het brouwproces

Gestart door Oscar, 22-03-2007 23:34 u

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Oscar

Beste brouwers,

Zoals jullie weten ben ik momenteel bezig een mooi stukje brouwsoftware voor jullie aan het schrijven. De functionaliteit van een dergelijk programma is grotendeels afhankelijk van de formules die hierin verwerkt worden. Vele formules die in de brouwwereld gebruikt worden zijn verwerkt in excel sheets en andere programma's, maar bij velen niet bekend.

Om deze reden start ik dit onderwerp. Hier wil ik alle formules die bekend zijn (Ik heb ze van Adrie gekregen en
veel van deze formules zijn verwerkt in BrouwHulp) zo duidelijk mogelijk publiceren zodat, een ieder die daarin
geïnteresseerd is, ook wat meer inzicht krijgt in hoe het een en ander berekend wordt. Deze formules worden ook
in mijn programma verwerkt. De formules variëren van simpel tot iets minder simpel

In deze eerste post houd ik een index bij van de geposte formules.  :bijdrage_forum:

1. Berekening van de inhoud van je brouwpan
2. Berekening totale hoeveelheid benodigd water
3. Berekening van de temperatuur van het Maischwater
4. Diverse omzittingen : Plato,Brix,EBC,Srm,SG
5. Berekening van de bitterheid van je bier
6. Berekening van de kleur van je bier
7. Berekening van het Mout rendement

Oscar

Berekening van de Inhoud van je brouwpan


Ibruto = (Pi * (Straal)2 * hoogte)/1000

INetto  = (Pi * (Straal)2  * (Hoogte - Gemeten afstand))/1000

HVloeistof = Pan hoogte – ((gewenste inhoud*1000)/(pi*(Straal)2 ))


 
Symbool Eenheid Omschrijving
IbrutoLitersBruto Inhoud van de Brouwpan
INettoLitersNetto (Actuele) Inhoud van de brouwpan
HVloeistofCentimetersVloeistof hoogte gemeten vanaf de bovenrand v/d pan
PiN.V.T≈ 3,1415926535897932
StraalCentimetersAfstand van het midden tot de rand
HoogteCentimetersHoogte v/d pan gemeten aan de binnenkant


Oscar

Berekening totale hoeveelheid benodigd water

Hbrouwwater = HBier + (Vsediment * HBier) + (Vkoken * (kooktijd/60)) +(Vmout*Hmout)


 
SymboolEenheidOmschrijving
HbrouwwaterLitersDe totale hoeveelheid brouwwater die je mag gebruiken
HBierLitersDe hoeveelheid liters bier die je in de fles wilt hebben
HmoutKiloDe totale hoeveelheid gebruikte mout
Vsediment%Verlies aan koolzuurgas en sediment e.d. als % van het aantal liters bier dat je wilt overhouden
Vkokenliters/uurkookverlies in liters per uur
VmoutLitersWateropname van je mout als % van je totale hoeveelheid mout in liters
kooktijdminutenDe totale kooktijd van je wort

Gemiddeld is de water op name van je mout ± 75% (1 kilo mout neemt 750 ml water op), het kookverlies 10-15% en ±5% verlies aan koolzuurgas, sediment(gist) e.d. Je kunt het kookverlies ook uitdrukken in de hoeveelheid vloeistof die je verdampt per uur. Dan moet je de kooktijd ook meenemen
in de formule.

Echter zijn deze afhankelijk van je brouwinstallaie en je brouwmethode. In mijn programma zijn deze waarden naar eigen inzicht in te stellen.

Oscar

Berekening van de temperatuur van het maischwater.

Methode 1 (Vanuit BrouwHulp) :

           M * 1,6 * (T1-Tm)
Ts  = ----------------------   +T1+Fc
                V * 4,18

 
Symbool Eenheid Omschrijving
MKiloHoeveelheid mout in kilo's
VLiterHoeveelheid maischwater
Tm°CTemperatuur van de mout voor het storten
T1°CTemperatuur 1e maischstap
Ts°CTemperatuur maischwater voor storten mout
Fc°CCorrectie factor voor je brouw installatie : ± 3

Methode 2 : (Momenteel in BrouwVisie gebruikt)

        ((Tt - X) x (R + S)) - (S x Tg)
Tw = ------------------------------
                       R

 
Symbool Eenheid Omschrijving
Tw°CTemperatuur water voor storten
Tt°CDoel temperatuur 1e maischstap
Tg°CTemperatuur van de mout voor het storten
SNVTSpecifieke warmte v/h mout mensel
Rl/kgInmaischdikte
X°CWarmte correctie

Onderstaande tabel is voor de specifieke warmte en de warmte correctie in bovenstaande formule

 
Vocht gehalte Specifieke warmte mout Warmte correctie (°C)
00,383,1
10,382,6
20,392,3
30,402,1
40,401,7
60,411,3
80,421,1


Oscar

Diverse omzittingen : Plato,Brix,EBC,Srm,SG

--> deze berekeningen komen voornamelijk uit BrouwHulp

Omrekenen van SG Naar °Plato. : Onderstaande formules geven nagenoeg dezelfde waarde, de eerste wordt momenteel in
BrouwVisie gebruikt

--> bij onderstaande formule SG als bijv 1,050 invullen !
°Plato = -676.67+(1286.4*SG)-(800.47*SG2)+(190.74*SG3)    --> 1050 = 12,3372175
--> bij onderstaande formule SG als bijv 1050 invullen !
°Plato = -0.0002030586*SG*SG+0.663958589*SG-460.89746                                 --> 1050 = 12.38695195
 

Omrekenen van SG naar Brix
--> bij onderstaande formule SG als bijv 1,050 invullen !
Brix = (-676.67+(1286.4*SG)-(800.47*SG2)+(190.74*SG3))*SG  --> 1050 = 12,954078375
--> bij onderstaande formule SG als bijv 1050 invullen !
Brix = -0.0002112789*SG2+0.6907289*SG-479.4467                                --> 1050 = 12,88365775
 

Omrekenen van Srm(Lovibond) naar EBC
EBC = 0.000000000176506*Srm4+ 0.000000154529*Srm3-0.000159428*Srm2+2.68837*Srm-1.6004
EBC = (SRM - .46) / .375   (Bijdrage van Arjan)

Omrekenen van EBC naar Srm(Lovibond)
Srm = -1.32303E-12*Ebc4-0.00000000291515*Ebc3+0.00000818515*Ebc2+0.372038*Ebc+0.596351
 
Omrekenen van Brix naar °Plato
°Plato = 0.9615*Brix

Omrekenen van °Plato naar Brix
°Brix = 1.040009*Plato

Omrekenen van Brix naar SG
SG = 0.01374*Brix2+3.70502*Brix+1000

Omrekenen van Plato naar SG : Onderstaande formules geven nageneog dezelfde waarden
SG = 0.014863*Plato2+3.8532595*Plato+1000     15 --> 1061,1430675
SG = (1 + (Plato / (258.6-0.87955*Plato)))*1000                15 --> 1061,1230131

Oscar

Berekening Bitterheid

Bij de berekening van de Bitterheid wordt een factor gebruik voor Mouthoppen en voor First Wort Hopping. Deze noem ik voor het gemak Fmoment.

MoutHopping : Fmoment = 0,9
First wort Hopping : Fmoment = 0,5
Bitter/Araomahop : Fmoment = 1
Dryhopping : Fmoment = 0 (ook geen kooktijd dus ook geen bitterheid)


Berekening Bitterheid volgens Glenn Tinseth

SGFactor = 1,65 * 0,000125^((SG/1000)-1)

Kookfactor = Fmoment* 0,240963855 * (1 - e^(0,04 * kooktijd)

Hoprendement = SGFactor * kookfactor

                  Hopgift * 10 * %alfazuur * Hoprendement               
Bitterheid = --------------------------------------------    (Bij gebruik van Hopbloemen)
                                  Volume                  Hopgift * 10 * %alfazuur * Hoprendement *1,1               
Bitterheid = ------------------------------------------------    (Bij gebruik van Hoppellets)
                                         Volume


Berekening Bitterheid volgens Ray Daniels

Kookfactor = -(0,0041*kooktijd*kooktijd)+(0,6162*kooktijd)+1,5779   (Bij het gebruik van Hop bloemen)

Kookfactor = -(0,0051*kooktijd*kooktijd)+(0,7835*kooktijd)+1,9348  (Bij gebruik van Hop pellets)

                 SG - 1050
SGFactor = -------------------    (Indien je SG lager is dan 1050 dan is deze factor 0)
                      200

                                  Hopgift * %alfazuur * Kookfactor * 0,1
Bitterheid = Fmoment * ------------------------------------------
                                            Volume * (1 + SGFactor)


Berekening Bitterheid volgens Jackie Rager

Kookfactor = Fmoment * 18.11+13.86*TanH((kooktijd*31.32)/18.27)         (  TanH(x) = Sinh(x)/Cosh(x) )

                 SG - 1050
SGFactor = -------------------    (Indien je SG lager is dan 1050 dan is deze factor 0)
                      200

                 Hopgift * %alfazuur * Kookfactor * 0,1
Bitterheid = ------------------------------------------
                          Volume * (1 + SGFactor)


Berekening Bitterheid volgens Garetz


Kookfactor = Fmoment*6.03253+16.5289*TanH((kooktijd-19.17323)/26.8013)

ConcentratieFactor = (Volume na koelen) / (Volume bij Koken)

Kookdichtheid = (ConcentratieFactor * (SG-1000)/1000)+1

SGFactor = (Kookdichtheid-1.05)/0.2+1

HopRateFactor:=((ConcentratieFactor *gewenstebitterheid)/260)+1  (In BrouwHulp & BrouwVisie word voor de Gewenste bitterheid
                      de bitterheid volgens Tinseth berekend.

TemperatuurFactor:=(32.8/550)*0.02+1

                        Kookfactor*alfazuur*Hopgift*0.1
Bitterheid = ----------------------------------------------
                 Volume*SGFactor*HopRateFactor*TempFactor  
Variabele Waarde
SGFactorFactor welke afhankelijk is van het SG Na koken
SGSoortelijk gewicht tussen de 1000 en 1200
KookfactorFactor welke afhankelijk is van de kooktijd van de desbetreffende hop
KooktijdTijd dat je de hop laat meekoken in minuten
Hop rendementWaarde die aangeeft in hoeverre de alfazuur kan isomeriseren tot bitterstoffen
HopgiftHoeveelheid hop in grammen
% alfazuurHoeveelheid alfazuur in je hop in procenten
VolumeHoeveelheid bier/wort in liters
BitterheidBerekende bitterheid in IBU/EBU
TanHHyperbolic Tangens
SinHHyperbolic Sinus
CosHHyperbolic Cosinus


Oscar

Berekening van de Kleur

Voor de berekening van de kleur van je bier zijn er ook weer meerdere methoden waaruit je kan kiezen.
Voor iedere mout die je toevoegd aan je bier wordt een zgn kleurwerking berekend. Voor alle mouten
worden deze waarden opgeteld en met deze totale waarde wordt de uiteindelijke te verwachten kleur
berekend.

Voor de methoden Daniels, Morey & mosher wordt de kleurwerking alsvolgt bepaald :
                   
                      MoutMassa    EbcToSrm(EBC)
Kleurwerking = ------------ * ---------------- * 8.34436
                      1000               Volume

Voor de methode BrouwVisie wordt de kleur werking alsvolgt bepaald :

                      MoutMassa * EBC * 0.008
Kleurwerking = ---------------------------
                              Volume

Hierna kan de daadwerkelijke kleur berekend worden. De som van de kleurwerkingen wordt aangegeven met TotEBC 

Volgens BrouwVisie :

                                     kooktijd 
Kleur = TotEBC + ( 1.5 * ( --------))
                                       60

Volgens Daniels :

Kleur = SrmtoEbc( 0.2 * totEBC + 8.4 )

Volgens Morey :

Kleur =  SrmtoEbc(1.49 * TotEBC^0,69) 

Volgens Mosher :

Kleur = SrmtoEBC( 0.3 * TotEBC + 4.7)


 
Variabele Waarde
MoutMassaMassa mout in grammen
EBCKleur waarde van je mout, analitisch bepaalt
VolumeTotaal volume van je bier in liters
kooktijdTotale kooktijd van je wort in minuten
Kleur Uiteindelijke kleurwaarde van je bier in EBC


hansHalberstadt

Oscar,
klasse dat je het initiatief genomen hebt om hier alles netjes te documenteren.
Na de zomer kan ik waarschijnlijk nog eea toevoegen na de artikelenserie voor Triple W.
Enkele opmerkingen die ik al wel nu kwijt wil: (Of wil je die liever ergens anders om de overzichten duidelijk te houden?)

De verhouding Brix/Plato is de "beruchte" Brix correction factor uit Promash. Volgens promash varieert die tussen 1.03 en 1.08 voor gekookte wort. Jij (Adrie?) hebt die nu gelijk aan 1.04 gesteld als gemiddelde? (Die factor ontstaat door eiwit invloed, en dat varieert per brouwsel en brouwmethode) Voor pure suikeroplossing is hij gelijk aan 1. Als er alcohol in het spel is wordt de factor compleet anders. (kan ik uitrekenen, zie bierrekendemo van Triple-W site)

Verder heb ik een exacte formule afgeleid voor het verband tussen SG en Plato die daarom ook inzicht geeft. Die formule klopt vrijwel exact met promash en  is geldig voor zowel wort als bier en zal ik nog publiceren. (dus geen fit met hogere orde benaderingen zoals °Plato = -676.67+(1286.4*SG)-(800.47*SG^2)+(190.74*SG^3) )   

Oscar

Berekening van het Mout rendement

De volgende formule heb ik in BrouwVisie gebruikt als zijnde het moutrendement. Voor deze formule wordt dus het potentieel SG van een mout gebruikt.


                             8,345
SGmaximaal = 1000+  -----   * SOM( Mx * (Px-1000))
                              Vwort


Het resultaat van Mx * (Px-1000) wordt dus per gebruikte moutsoort berekend en bij elkaar opgeteld. Hierna kun je het rendement
als volgt berekenen :

              SGbereikt
R = 100 * ---------
              SGmaximaal


 
Variabele Eenheid Waarde
SGmaximaalgr/lSoortelijk gewicht dat je maximaal zou kunnen halen met deze moutsamenstelling
SGbereiktgr/lGemeten SG v/h wort na koelen
VwortLiterVolume wort na koelen
MxKiloHoeveelheid mout van soort X
Pxgr/lPotentieel extract van de gebruikte moutsoort
R%Mout rendement van het brouwsel


Ronnie

Hallo beste mensen, ben terug van even weggeweest... een paar dagen eerder afgekomen omdat het mooi weer was voor de trip en het van de week Mistral ging zijn, ik rijd niet graag noordwaarts met dat continue blazen op kop.

Ginder: mij af en toe op het terrasje met een Pastis onledig gehouden. Had het boek "De Praktijkbrouwer" mee en veel papier met bedoeling van alles te noteren waar ik problemen mee had (in de zin van "mmm... ik denk daar anders over...")

Mijn ervaring is dat Pastis verhelderend werkt. Had geen PC mee, zelfs geen calculator! Hele bladen met delen en vermenigvuldigen als toen we dat nog op school deden!

Maar goed. Heb me onledig gehouden met dat veel besproken onderwerp "Brix to Plato" waar ge vanalles over vindt, daarnet nog even gesurft: op iedere site iets anders. In de originele dikke cursus van Baetslé, noch in het studieboek van Weustenraedt noch van Jean De Clerck deftige tabellen gevonden over de Brix relatie naar Plato. Alleen in de tabellen van de praktijkbrouwer, maar....

Heb me aan het kribbelen gezet en samenvatting gemaakt. Daarnet nog alles eens in Excell gestoken en mooie tabelletjes gemaakt. Omgezet naar PDF in bijlage.

Mijn besluit staat vast: het verband tussen °Plato en Brix is zo goed als lineair, let wel, ik bedoel voor het gebied dat wij gebruiken.

Vooral Interessant voor Hans (Halberstadt), voor onze natuurliefhebber DrentsHopbier en natuurlijk Oscar voor zijn BrouwVisie. Allen die zich in eerder topics bogen over dat Brixding.

Voor mij is:
Brix  =  °Pt * 1.02
°Pt  =  Brix * 0.98


en geen 1.04 maar over die peanuts is natuurlijk eenieder vrij.

Om alles netjes te houden heb ik de toelichting in bijlage.

RonniehansHalberstadt

Ronnie,
kijk eens op http://www.triple-w.org/free_downloads.htm en dan rekenprogramma. Daarin staat de de goldiner klemann tabel, maar dan vanaf suikerconcentratie 0, zie tab ''losse berekeningen'' vul maar eens wat in voor suiker. voor suiker=0 kom je inderdaad op Plato=0 en Brix=0.

Het verband tussen Brix en Plato heeft alles te maken met het eiwitpercentage in je wort wat de Brix waarde (refracto) net iets anders beinvloed dan de Plato waarde (hydrometer). Omdat het eiwitpercentage varieert, varieert de verhouding Brix/Plato dus ook en is daarom niet zomaar gelijk aan 1.02
Als er geen eiwit is zoals bij een sucroseoplossing, waarop ook de goldiner Klemann tabel gebaseerd is dan is dus Plato=Brix. Daarom kun je uit de Goldiner Klemann tabel ook nooit het verband tussen Brix en Plato halen volgens mij. Zie ook Promash, daar varieert de verhouding Brix/Plato tussen 1.02 en 1.08

groet,
HansH

Walter

Citaat van: Ronnie van 't Lobos op 23-09-2007  23:21 uVoor mij is:
Brix  =  °Pt * 1.02
°Pt  =  Brix * 0.98


Ronnie,

Er zit een denkfout in je formule. Als Brix = °Pt*1.02 dan is °Pt = Brix/1.02 en niet Brix*0.98 . Ik weet het, een klein verschil en muggenzifterij  :weetbeter: maar zo klopt je formule wel wiskundig gezien en er zit een variatie op die bij grotere hoeveelheden wel zal beginnen tellen.

 :proost2:

Walter

Ronnie


@ Walter_d.b.: peanut = Just

@ Hans_h.:
Hans, ik heb een beetje gespeeld met die tabel.
Is eerste waar ik duidelijk de Plato en Brix voor eiwit onder ogen kreeg, handig dingetje.
Om theoretisch correct te zijn zou ik bv in de brouwfiche een kolom dienen te maken per ingrediënt, want de eiwitverhouding bij tarwe is anders dan bij pilsmout.
Bij de voorspelling:
Ook zou ik naast een opdeling som granenPlato's en suikerPlato's eerst een som moeten maken van granenBrix + suikerplato's = totaalbrix.

Dat alles wordt dus een heksenketeltje en zou veel hobbybrouwers afschrikken.
Best is dus met de totaalplato's naar Brix en vice versa te rekenen.

We zouden kunnen uitgaan van volgende stellingen:

- Het meest gebruikte mout is Pils en Palemout, zodat andere mouten en granen = eiwitgehalte pilsmout.
- Bij zwaardere bieren (boven 16 °Pt, = SG 1,065) wordt veelal suiker gebruikt om aan aantal Plato's te komen, waardoor eiwit/suiker VERHOUDING beetje afneemt.
- Nul moet nul blijven: dus is 0 °Pt en 0 Brix.
- Een wort van 3,5°Pt = SG 1,014 heeft verhoudingsgewijs evenveel eiwit in zich dan een wort van 12°Pt.

Wat me te doen staat is dus vertrekkend van die stellingen een niet lineaire regel uit te dokteren waarbij het verloop:

- Tussen 0°Pt (=SG 1,000) en 16°Pt lineair is.

- Boven de 16°Pt er slechts een geringe toename van delta Plato/Brix is. Want dit is belangrijk: ik heb dat aan de lijve ondervonden:
   bij mijn Rochefort 10 "kloon" werd een flink pak suiker gebruikt. Had finale meting alleen met refractometer gedaan.
   Bij het meten van werkelijk alcohol% (SG vóór en na alcoholverdamping) bleek dat hoger te zijn dan mijn berekeningen.
   Dat kwam omdat ik uitkwam op 23 Brix en onderstelde dat dit 21°Pt was. Moet dus <22°Pt zijn.

- zou formule met "IF's" kunnen maken (eenvoudig). Zou ook kunnen met tangens hyperbolicus van PI kunnen werken als bij de hopberekeng.
  (Geringer toename na voorbewerking vanaf 16°Pt cijfer) maar denk dat dit tevel van het goede is.

Saluutjes, Ronnie.

hansHalberstadt

Het is toch nog iets ingewikkelder vrees ik. Er vanuitgaande dat mijn rekentool met
SG of Plato of Brix=F(suiker,eiwit,alcohol,glycerol,totaalvolume) klopt (met andere woorden de goldiner Klemann tabel, maar dan uitgebeid in 4 dimensies) heeft iemand commentaar op de uitkomsten? Vervolgens komt het volgende probleem:
hoeveel eiwit zit er in je wort en in je bier en waar is dat afhankelijk van? (mout, maischschema, beslagdikte, kooktijd, pH????)  Al met al is dit wel achteraf te meten en uit te drukken in de beroemde Brixcorrectiefactor. Dat is dan weer een hulpmiddel voor de alcoholbepalingen waar het uiteindelijk om te doen is. Ik zou even wachten tot november als ik jou was. Dan zal ik alle theorie publiceren en hoef je het wiel niet nogmaals uit te vinden. Hier zit 30 pagina's theorie achter. (We zijn bij Triple-w inmiddels bij deel 5 van 6 delen)

groet,
Hans.


Adrie

De laatste uitzending van BasicBrewing gaat over meten en hiervoor heeft iemand een spreadsheet gemaakt met verschillende brix-plato-sg conversies. Doe er je voordeel mee.

LINK.

hansHalberstadt

Citaat van: Adrie op 11-10-2007 &nbsp;11:23 uDe laatste uitzending van BasicBrewing gaat over meten en hiervoor heeft iemand een spreadsheet gemaakt met verschillende brix-plato-sg conversies. Doe er je voordeel mee.

LINK.
Ik heb deze link net bekeken. Wat hier staat is toch wat twijffelachtig volgens mij en wordt ook niet onderbouwd, bv vast verband tussen Plato en Brix, terwijl na de nodige studie mijn conclusie is dat dit nu juist afhangt van het eiwitpercentage. Ook Promash geeft richtlijn voor Brix/Plato varierend tussen 1.02 en 1.08. Voor mij in ieder gaval geen nieuwe inzichten. Alles wat hier inzit zit ook al in Promash. Ik  ga nog kijken of deze berekeningen overeen komen met mijn berekeningen.
groet,
HansH
 

Ronnie

Had er ook al zitten op kijken,
weet niet meer wie / wat moet geloven.
Ik hou het (in afwachting van dat grote rapport in november) op wat ik al een paar keer gemeten heb, schommelt van Bx = Pt°*1.03 tot 1.04 ook al eens 1.05 maar je moet het verdomd goed kunnen zien, zelfs met die grote, lange platometer.

Adrie

In de podcast beweert de assistent-professor in de show dat het verschil tussen Brix en Plato niets meer is dan een temperatuurverschil. Brix is een gecalibreerde schaal bij 17,5 graden C en Plato bij 20 graden C. Voor de rest zijn ze identiek. Je hoeft dus alleen een temperatuurscorrectie toe te passen.

hansHalberstadt

Citaat van: Adrie op 12-10-2007 &nbsp;09:47 uIn de podcast beweert de assistent-professor in de show dat het verschil tussen Brix en Plato niets meer is dan een temperatuurverschil. Brix is een gecalibreerde schaal bij 17,5 graden C en Plato bij 20 graden C. Voor de rest zijn ze identiek. Je hoeft dus alleen een temperatuurscorrectie toe te passen.
Dat geldt als je Brix meet via een dichtheidsmeting (hydrometer of zoiets). Ik bedoel steeds de Brix waarde zoals gemeten met de refractometer en Plato gemeten met een dichtheidsmeting. Brix via refractometer is een definitie die al enkele 10 tallen jaren geleden de definitie van Brix via dichtheid heeft vervangen. Juist door de refractometer kun je gebruik maken van het verschil tussen Brix en Plato om alcohol en eiwit te meten. Brix en Plato zijn in dat geval alleen gelijk voor een sucroseoplossing en niet voor wort!!. Misschien bedoelde die professor een sucroseoplossing. Je kunt dit door een heel simpel proefje bewijzen. Neem een beetje wort vlak voor de gisting en meet het SG (hydrometer) en Brix waarde (refractometer) Reken SG om naar plato met de formule Plato=260.9 x (SG-1000)/SG en bepaal de Brixcorectiefactor =Brix/Plato. Doe ditzelfde voor wort. Je zult zien dat je dan een brixcorrectiefator krijgt die voor sucrose gelijk is aan 1 en voor wort ca 1.04
Simpeler kan ik het niet maken.
groet,
HansH
ps de onnauwkeurigheid van de hydrometer kan een afwijking geven van ca 2% voor de Plato waarde voor een SG van 1050 en 1 SG punt afwijking!!!

hansHalberstadt

Citaat van: Ronnie van &#039;t Lobos op 11-10-2007 &nbsp;23:49 umaar je moet het verdomd goed kunnen zien, zelfs met die grote, lange platometer.
Je kunt het SG ook heel nauwkeurig meten met een labweegschaaltje: Ik heb er een van 0-120g per 10milligram. weeg ca 50g water in een bekertje en tarreer daarna de weegschaal op 0. dompel een glazen bolletje met een volume van ca 50ml aan een dun nylondraadje onder in het water en lees het gewicht af. (=volume bollteje * SG water) Doe nu hetzelfde voor je wort.(=volume bolletje x SG wort) de verhouding van de 2 afgelezen gewichten is het SG. In mijn geval met een nauwkeurigheid van 50.01/50.00=1.0002, dus tot op 0.2 SG punten nauwkeurig. 
HansH 

Arjan

Hi,

Is dit geen typefoutje:

Citaat van: Oscar op 28-04-2007 &nbsp;11:03 uBerekening Bitterheid

<...>
MoutHopping : Fmoment = 0,9
First wort Hopping : Fmoment = 0,5
<...>

Volgens mij (=BrouwHulp :) ) zou mouthopping een utilizatie van 0,5 moeten hebben en FWH een utilizatie van 0,9.

Drents Hopbier

Citaat van: hansHalberstadt op 12-10-2007 &nbsp;13:28 uJe kunt het SG ook heel nauwkeurig meten met een labweegschaaltje en een glazen bolletje

Dan kun je beter een pyknometer gebruiken. http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyknometer

Hopbier

hansHalberstadt

Citaat van: Drents Hopbier op 16-03-2008 &nbsp;16:13 uDan kun je beter een pyknometer gebruiken. http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyknometer

Het voordeel wat ik zie is dat de Pyknometer minder volume aan te meten vloeistof vereist. Of is er nog een voordeel?

Hopmans


              SGbereikt
R = 100 * -----------
              SGmaximaal

Dit moet volgens mij zijn:

              SGbereikt-1000
R = 100 * -----------------
              SGmaximaal-1000

 :degroeten:

Hopmans

Adrie,

Hoe kom jij aan deze formules?

Omrekenen van Srm(Lovibond) naar EBC
EBC = 0.000000000176506*Srm4+ 0.000000154529*Srm3-0.000159428*Srm2+2.68837*Srm-1.6004

Omrekenen van EBC naar Srm(Lovibond)
Srm = -1.32303E-12*Ebc4-0.00000000291515*Ebc3+0.00000818515*Ebc2+0.372038*Ebc+0.596351

Deze wijken ogenschijnlijk aardig wat af van deze formules die ik vond op het internet:

EBC=1.97 x SRM
EBC = (Lovibond x 2.65) - 1.2

SRM=EBC/1.97

 :weetniet:Tags:

Zoeken met Google op deze site.
Brouwspullen zijn ook te koop via Bol.com.
Als je iets bestelt bij Bol.com (ook andere zaken dan brouwspullen) via deze link steun je het forum.


Het boek van de beheerder van deze site.