Recepten > Kloonbrouwsels

Auteursrechten kloonrecepten (en andere teksten op dit forum)

<< < (3/11) > >>

Adrie:
Vind ik ook. En het wordt wel een hele adminstratieve rompslomp. Je zou dan mensen moeten laten intekenen voor een kloonproject, ze bijvoorbeeld een verklaring moeten laten tekenen dat ze het recept niet zelf verspreiden en ze dan een toegangscode geven die voor elk bier weer anders moet zijn. Ik zie dat niet zo zitten. En inderdaad: ook mensen die niet meedoen met het klonen van dat bier hebben wellicht een nuttige inbreng. Hoe meer mensen meediscussiėren, hoe beter.

Groeten,

A3

Caspar:
Dit is wel wat voor jullie denk ik... check www.auteursrecht.nl

http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/pagina.asp?pagkey=22227

Ff puur juridisch gezien, zal het wel zo zijn:

Auteursrecht wordt volgens mij toegekend aan een rechtspersoon of fysiek persoon. Dit forum is geen rechtspersoon voor zover ik kan overzien. Als jullie de recepten echt willen toekennen aan dit forum dan dien je er bijv. een stichting van te maken (let wel op in het kader van het boek... een stichting mag geen winst maken, maar er zijn andere varianten!!!). Dit doe je bij de notaris en kost wel duiten ;)... Ik en wat vrienden hebben van ons muziekfestival ook een stichting gemaakt en dat kostte +/- 700 euro.

Je kan ook zetten copyright "namen van de bedenkers" / datum... Dit zal een lange regel worden, maar is juridisch wel dichtgespijkert ;).

Adrie:
Ha Caspar,

Bedankt voor de link. Ik dacht al dat het zoiets zou zijn. Laten we maar even afwachten wat Jacques ervan vindt, hij is immers de baas van het forum.

Ik zie wel een probleem: bij het recept dat iemand post, staat standaard zijn (inlog)naam. Maar in ons geval wil dat niet zeggen dat die persoon de auteursrechten over het recept heeft, of die personen moeten allemaal hun toestemming geven om het recept straks in het boek te publiceren.

Een stichting oprichten is inderdaad erg duur. Het winstoogmerk is geen probleem, want we hadden bedacht om de opbrensten te gebruiken om dit forum te bekostigen en om leuke dingen te organiseren, bijvoorbeeld bijeenkomsten met de forumleden of de publicatie van nog meer boeken.

Groeten,

A3

Edwin:
Ik heb ook nog even gekeken :proost:

Een ander forum had een dergelijke vraag en daarop zijn de volgende opmerkingen gemaakt:

Op het fokforum staat een post over het auteursrecht op postings op dat forum, http://forum.fok.nl/showtopic.php/56941/1/25:
Quote:
"Nou had ik gisteren een van onze advocaten op bezoek die voor ons alles regelt ivm octrooien, intellectueel eigendom en het licenseren daarvan.

Ik heb het verhaal aan haar voorgelegd, en ze heeft een stukje van het topic gelezen. Volgens haar was het zo duidelijk als wat:

1) Van al je eigen werk wat je hier post krijg je automatisch het auteursrecht.

2) Het auteursrecht blijft van jou, tenzij je het schriftelijk overdraagt aan een andere partij.

3) Je bent altijd gerechtigd om je 'werk' te publiceren. In het geval van dit forum ben je zelf degene die publiceert, FOK voorziet alleen in een manier om dat te doen (net zoiets als een drukker van een boek).

4) Je kan een publicatie die jezelf hebt gedaan altijd weer herroepen, tenzij je een schriftelijke overeenkomst hebt met een derde dat je dat niet zal doen.

5) Op het moment dat je de publicatie van een post hier wil beeindigen en je geeft dat te kennen aan de FOK crew, dan zullen ze dat moeten doen. Doen ze dat niet dan betekent dat dat FOK de publicatie overneemt (de publicatie van FOK begint als die van de poster ophoudt), en voor die publicatie zullen ze de auteursrechten moeten bezitten.

6) Als FOK zonder de auteursrechten het publiceren voortzet is het mogelijk daartegen gerechtelijke stappen te ondernemen. Na het sturen van 2 aangetekende aanmaningen om onmiddelijk te stoppen is het mogelijk om conservatoir beslag te laten leggen op roerende en onroerende goederen van FOK, in afwachting van een proces. Het is mogelijk om op goederen met een waarde van 2x de geschatte proceskosten en geeiste schadevergoedingen beslag te laten leggen.

Als ik een proces zou willen starten met de advocate in kwestie en Fl. 1000,= schadevergoeding zou dat komen op (Fl. 8500,00 * 2)= Fl. 17000,00.

Het enige dat nodig is voor het winnen van het proces is dat je onomstotelijk kan aantonen dat jij het betreffende stukje text zelf hebt verzonnen en geplaatst en dat je kan bewijzen dat je 2x schriftelijk hebt gesommeerd om publicatie te staken."

Dit stond op een ander forum over auteursrechten.
Concreet betekent dit dus dat de geschreven tekst jouw eigendom is. Elders heb ik inderdaad ook gelezen dat wanneer je de toevoeging doet (c) Copyright by <naam>, <datum> all rights reserved, het recept in ieder geval auteursrechtelijk beschermd is.

Edwin

Edwin:
Het blijft dus even zoeken naar een modus :proost:

Ik kan me voorstellen dat we dan als 'verantwoordelijken voor een kloon' ook zorgen voor de toevoeging (c)....., wanneer er een recept gepost wordt. De discussie blijft dan vrij en open voor iedereen, want ik begrijp natuurlijk de terughoudendheid van A3 en MO best. Heb ik zelf ook. Het was alleen een zoektocht naar mogelijkheden.

Edwin

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

[*] Vorige pagina

Naar de volledige versie