Hobbybrouwen > Algemene vragen hobbybrouwen

Biertypen

(1/4) > >>

Adrie:
ELDERS ontstond de discussie over de biertypen die gehanteerd worden door de keurmeesters. Enkele amateurbrouwers stellen voor om de biertypengids van Derek Walsh als uitgangspunt te nemen voor wedstrijden. Ik heb naar Peter van den Hurk (voorzitter Bier Keurmeesters Gilde) gevraagd naar het standpunt van de BKG in deze. Zijn antwoord is als volgt:


--- Citaat ---Heer Adrie,

De biertypengids van Derek Walsh is inderdaad een zeer nuttig en waardevol boekwerk.
Het feit dat niet alle type bieren die Derek in zijn boek beschrijft binnen het LABO en BKG als in te zenden type bij wedstrijden kunnen worden geaccepteerd is niet in een zin uit te leggen.
Ik zal het toch proberen.

* De types moeten niet veel overeenkomst vertonen met een ander type.
Denk hierbij aan Barley Wine  --  Winterbier -- quadrupel enz.    Wij als LABO - BKG kiezen hier voortaan als het in te     zenden type Barley wine.

* De types moeten redelijk verkrijgbaar zijn in het land.
Een type dan niet verkrijgbaar is kan een keurmeesters niet "onder de knie krijgen"

* Een type moet minimaal 3 jaar, door 3 verschillende brouwerijen gebrouwen worden voordat het op de LABO-BKG typelijst kan/mag komen. Dit om "voorbijgaande" types te voorkomen.

* Het is niet haalbaar voor de BKG bier Keurmeester om alle type bieren die Derek in zijn boek heeft staan up to date te houden. Daarvoor moet men n.l. regelmatig de types proeven en daarbij ook nog van verschillende brouwerijen. Je zult begrijpen dat dit onhaalbaar en ook onbetaalbaar zal zijn/worden.

* De een wil meer type uit klasse A, de ander uit klasse B, C, of D. Wie moet je tevreden stellen? Diegene die het hardst roept?

Zo zijn er nog tal van redenen op te noemen. Ik hoop, en ben er zeker van dat jij nu ook begrijpt  dat jou vraag naar meer typen onuitvoerbaar zal zijn.

Echter, mochten zich typen aandienen die voldoen aan bovenstaande voorbeelden, zal ik de eerste zijn om me er sterk voor te maken dat ze op de LABO-BKG typelijst zullen komen.
Het blijkt echter zeer moeilijk te zijn om een type dat momenteel op de typelijst staat, goed te brouwen. Jij weet evengoed als ik dat het type van menig brouwsel pas aangegeven word als het brouwsel al weken op de fles zit. De brouwers hebben dus nog grote uitdagingen voor zich liggen.

Het zal toch niet zo zijn dat, omdat het brouwsel niet is geworden wat de bedoeling was, het LABO-BKG de keuzemogelijkheid moeten gaan vergroten.

Heer Adrie, ik zet deze voorbeelden nu snel even in deze mail maar je begrijpt dat er binnen het LABO en het BKG al vele uren/jaren over is gediscussieerd. Wat we nu hebben is een compromis van vele voorstellen door de jaren heen.
 
Groet en tot ziens,
Peter

--- Einde van citaat ---

Groeten,

A3

Edwin:
Ik kan me de reactie van het BKG eigenlijk wel voorstellen :proost:

Interessant is het om te zien dat brouwers klagen dat de typen niet kloppen en de keurmeesters klagen dat de brouwers niet volgens die typen brouwen. Zo blijven we met z'n allen naar elkaar wijzen.

Echter, de trend bij ons forum is om naast biertypen ook klonen te brouwen. Daar wordt het al een stuk moeilijker. Waar hoort bijvoorbeeld de Orval-kloon thuis? Per definitie zorgt het indelen in types voor het niet belonen van creativiteit bij het brouwen. Extra kruiden, ander maischschema, ander alcoholpercentage kunnen een bier van het type doen afwijken en daardoor een negatievere beoordeling tot gevolg hebben. Ik heb immers Peter zelf horen zeggen dat er bieren bij waren die, omdat ze in een verkeerd biertype zaten, een lage beoordeling hebben gekregen, terwijl die in een andere categorie mogelijk zelfs winnaar van het ONK zou zijn geworden! (nu weet ik natuurlijk niet of er echt een alternatief biertype was, of dat er is gevarieerd op een bestaand type. Ik neem even gemakshalve het laatste aan)

Het zou me dan ook niet verbazen dat er steeds meer wedstrijden zoals het BONK zullen komen: vooraf bepalen wat de marge is bij een biertype en dan kijken wie de mooiste en lekkerste bok brouwt.

Ik denk dat het ONK vooral gaat over het beste bier brouwen binnen een klasse. Een lekker bier brouwen vanuit een type en daarop doorassocieren past dan wat minder in een ONK (of soortgelijke wedstrijd).

Edwin

Adrie:
Ja, ik kan met de reactie ook goed voorstellen en er is veel voor te zeggen. Toch is het frustererend als je een bier perfect volgens een biertype uit de biertypengids brouwt en je kunt het niet inzenden naar een wedstrijd omdat het type in de wedstrijdtypenlijst niet voorkomt.

Wellicht is het een optie om de lijst van Walsh als uitgangspunt te nemen (deze lijst is/wordt waarschijnlijk immers de standaardlijst voor amateurbrouwers) en dat de bierkeurmeesters zich specialiseren op een aantal typen. Dan hoeven ze in ieder geval niet alle voorkomende typen bij te houden. Maar dat zal wel op teveel organisatorische rompslomp stuiten.

Groeten,

A3

Edwin:
HA3 :proost:

Niet alleen organisatorische rompslomp, maar ook kosten. Bij een grote wedstrijd, zoals het ONK krijgen we maar ternauwernood voldoende keurmeesters bij elkaar (zoveel zijn er nu ook weer niet). Indien jouw voorstel wordt gevolgd zijn er dus ook bij kleine wedstrijden zoveel keurmeesters nodig, elk met zijn vergoeding, de ruimte en dergelijke.

Het is goed om voortdurend met elkaar in overleg te blijven om de meest ideale typenlijst te hanteren. De volledige lijst van Walsh hanteren wordt haast schieronmogelijk. Ik deel namelijk het standpunt van Peter dat het bier goed verkrijgbaar dient te zijn.

Ik ben wl voorstander van het specialiseren van BKG-ers, maar volgens mij gebeurt dat ook (weet ik niet zeker). Dit specialiseren zou dan wel breder moeten dan 1 biertype.

Edwin

BuBS:
Ach die lijst klopt geen kl... van.
Ik heb een mooie APA, maar die kan je niet inzenden als type ( hij staat wel in het boekje van Derek) Nog overleg gehad met de voorzitter van het BKG (Peter van de Hurk) en die dreigde mij uit de uitslag te gooien, als ik wel inzond als APA. Wat schets mijn verbazing, er staat een APA in de uitslag, zelfs op de 4 plaats !!??

Gr Kees

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie